• Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187

Dünyada Doğal Gaz

Dünyada Doğal GazDünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. Doğal gazı en verimli taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. ABD'de büyük bölümü II. Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2 milyon km doğal gaz boru hattı vardır.

Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır. Çeşitli kimyasal ürünlerin başlıca hammaddesi olan doğal gaz, dünya enerji tüketiminin önemli bölümünü karşılamaktadır. Doğal gazın geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarihsel kaynaklar doğal gazın ilk kez M.Ö. 900’lerde Çin’de kullanıldığını göstermektedir. Taşınması ve işlenmesi kolay olan doğal gaz’ın yaygın kullanımı ise 1790’da İngiltere’de başlamıştır. Boru hattı taşımacılığıyla birlikte 1920’lerde artan doğal gaz kullanımı 2. Dünya savaşından sonra daha da gelişmiştir.

Doğal gaz enerji üretim sektöründe ilk kez Amerika da kullanılmıştır. 1950’li yıllarda doğal gazın dünyada enerji tüketimindeki oranı %10u geçmezken günümüzde ise enerji tüketiminin %24’ü doğal gazla karşılanmaktadır. Dünya doğal gaz tüketiminin %1’i Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya doğal gaz rezervlerinde ilk üç ülke Rusya ,İran ve Katar iken S.Arabistan, BAE, ABD, Nijerya, Venezuela, Cezayir, Irak, Endonezya, Norveç, Türkmenistan, Avustralya ve Malezya’da da ticareti azımsanmayacak kadar doğal gaz üretimi gerçekleşmektedir. Dünyada doğal gaz’ın 70 yıllık ömrü olduğu ve 200 trilyon m³ rezervinin olduğu tahmin edilmektedir. Rezervlerin en büyük kısmı %41 ile Ortadoğu’dadır. Kaya gazı oluşumlarının da dünya rezervini önemli ölçüde artıracağı düşünülmektedir. Bilinen doğal gaz rezervleri petrol rezervlerine eş değerdir. Dünyada yıllık 1,5 trilyon m³’e yakın doğal gaz ticareti yapılmakta olup en çok ticaret yapan ülke ise 200 milyar m³ civarındaki ticareti ile Rusya olmuştur.